ജില്ലയില്‍ 205 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്: 186 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ