ജില്ലയില്‍ 176 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്: 220 പേര്‍ക്ക് രോഗമു