കാർഷിക നിയമം പിൻവലിക്കണം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം 17 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കും