ജില്ലയില്‍ 167 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്: 155 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ