ജില്ലയില്‍ 1618 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 23.79%