ജില്ലയില്‍ 157 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ്; 138 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ