ജില്ലയില്‍ 1525 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്; ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റിവിറ്റി നിരക്ക്: 23.46%